Vizită de studiu iProceeds 12 - 13 octombire

2017/10/17
Popularitate 840

Foto:

CERT-RO a găzduit  în perioada 12 - 13 octombire o vizită de studiu a unui grup de experți în securitate cibernetică din Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia și Kosovo. Vizita a fost organizată de Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice din București (C-PROC), in cadrul proiectului comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei iPROCEEDS.

În cadrul evenimentului s-au schimbat experiențe,  bune practici, precum și informații despre cadrul legal necesar în domeniul securității cibernetice. Participanții au avut ocazia să afle detalii privind mediul operațional și de reglementare CSIRT, au dobândit o înțelegere comprehensivă a oportunităților pentru schimbul operațional de date și informații privind criminalitatea informatică și au stabilit legături mai strânse între comunitățile profesionale în domeniul securității cibernetice din regiune. De asemenea, experții s-au familiarizat cu cele mai recente politici digitale europene: Directiva privind asigurarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (NIS) și regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). Totodată, participanții au asistat la simulări privind managementul incidentelor cibernetice și analiza riscului.