&

Ești elev de liceu?

Avira și CERT-RO îți oferă GRATUIT o licență de antivirus.

Scroll pentru formular
GRATUIT

Completează formularul de mai jos și vei
primi un mail cu detaliile pentru
download!


În scopul acestei prelucrări a datelor cu caracter personal, CENTRUL NAȚIONAL DE RĂSPUNS LA INCIDENTE DE SECURITATE CIBERNETICĂ - CERT-RO este înregistrat în Registrul de evidență al ANSPDCP sub nr. 37858. În cadrul Programului de distribuire gratuită a licențelor Avira Antivirus Pro pentru elevii de liceu din România, CERT-RO prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, în scopul verificării statului de elev, transmiterii licenței și a instrucțiunilor de utilizare a acesteia, precum și în vederea realizării unei statistici cu privire la rezultatele distribuirii la nivel județean. CERT-RO are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Pentru obținerea în mod gratuit a licenței Avira Antivirus Pro care face obiectul programului menționat este necesară furnizarea datelelor personale. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea obținerii licenței antivirus.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării doar din punct de vedere tehnic de către operatorul CERT-RO şi nu sunt comunicate către terți.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO, cu sediul în București, sector 1, Bdul Mareșal Averescu nr. 8-10, etaj 1. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

_____________________

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).

Dacă ai probleme în obținerea licenței, te rugăm trimite-ne un mail la adresa licenteav arond cert punct ro