Sistem de alertă timpurie și informare în timp real - RO-SAT

2019/12/23
Popularitate 932

Foto: Unsplash

București, 23 decembrie 2019

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO este beneficiarul unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului “Sistem de alertă timpurie și informare în timp real - RO-SAT”, cod MySMIS2014+ 130277, în baza contractului de finanțare nr. 2/2.3.2/20.09.2019. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,  Acțiunea 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice. Serviciul de Telecomunicații Speciale are calitatea de partener în proiectul menționat.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității operaționale a CERT-RO în vederea asigurării capabilităților naționale de prevenire, identificare, analiză și reacție la incidentele de securitate cibernetică.

Prin implementarea proiectului, respectiv prin rezultatele prevăzute, se urmărește creșterea nivelului de securitate a spațiului cibernetic național (instituții publice, companii private, utilizatori individuali), precum și creșterea capacității de răspuns la incidente de securitate cibernetică a CERT-RO.

Valoarea totală a proiectului este de 69.623.544,00 lei, din care 58.717.037,28 lei asistență financiară nerambursabilă.

Proiectul are acoperire la nivel național, perioada de implementare conform contractului de finanțare fiind de 36 de luni.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

„Competitivi împreună”

Date de contact:

Nelu Munteanu – Manager de proiect

Tel: +4031-6202187

E-mail: office@cert.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

fonduri-ue


Postat în:

Vizualizat de 631 ori